Demokrati for alle
Debat Lokalpolitik og det lokale demokrati kommer os alle sammen ved.

Men for visse grupper af medborgere er deltagelse i demokratiet sværere end for andre. Det kan være socialt udsatte, førstegangsvælgere og nydanskere. De skyldes måske manglende kendskab til og forståelse af lokalpolitik og de demokratiske processer.

Det er meget vigtigt at der bliver gjort noget ved denne udfordring, da demokratiske deltagelse kan give alle et grundlag for et aktivt medborgerskab. Der skal derfor skabes bedre rammer for dialogen med alle borgere. En sådan dialog kan have forskellige former, men det er afgørende vigtigt at alle mødes med respekt og tages alvorligt.

Jeg vil arbejde for at skabe flere muligheder for borgerinddragelse. Der skal være større anerkendelse af lokalsamfunds identitet og engagement.

Vi skal møde borgerne som aktive medborgere, der ønsker at have indflydelse på eget liv og på udvikling af lokalsamfundet. Jeg vil arbejde for at der bliver lavet en medborgerskabspolitik, der kan være med til at øge bevidsthed hos alle. En politik der i højere grad sætter borgernes medindflydelse og lige muligheder i centrum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *